Saerbeck kyltti
|

Ympäristökunta Saerbeck

Tämä juttu on osa 2 / 6 sarjassa Opintomatka
Bioenergiapuisto Saerbeck
Saerbeckin kunta osti yhdeksänkymmenen hehtaarin laajuisen Naton entisen ammusvaraston, ja kehitti siitä bioenergiapuiston.

Münsterlandissa sijaitseva Saerbeckin kunta on ainoa muuttovoittoinen kunta alueellaan. Kunta on ottanut vahvasti asiakseen kestävän tulevaisuuden rakentamisen.

Kehitys kohti kestävää tulevaisuutta ja fossiilisista irtautumista käynnistyi vuonna 2009 kansalaislähtöisesti. Kunnan tavoite on nyt päästä hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Martin Sammler
Martin Sammler esittelee Saerbeckin saavutuksia.

Työssä on alusta lähtien otettu mukaan tavalliset kuntalaiset ja asukkaat, ja sitä tehdään heitä varten. Yhteistyössä ovat mukana myös koulut ja yritykset.

Selkeinä ilmastotoimina Saerbeckin kunta on rakentanut kaukolämpöjärjestelmän, joka lämmitetään puupelleteillä. Kaukolämpöjärjestelmä korvasi kaasun. Kaukolämpöjärjestelmää hyödynnetään myös viestinnällisesti, sillä ”kaukolämpökäytävällä” putkien annetaan näkyä jalkakäytävän lasikannen alta.

Kunta tukee asukkaitaan aurinkopaneeleiden asentamisessa erityisesti tietoa jakamalla. Seitsemän tuhannen asukkaan kylässä talojen ja koulujen katoilla sekä maatiloilla onkin aurinkopaneeleita yhteensä 12 megawatin edestä. Kunta on myös ostanut alueellaan sijaitsevan sähköverkon E.Onilta itselleen.

Suuren osan työstä on tehnyt mahdolliseksi osuuskunnallistaminen. Saksalainen tukipolitiikka sallii osuuskuntien perustamisen ilmastotoimia varten. Tästä merkittävin esimerkki löytyy kaupungin lähellä sijaitsevasta ”bioenergiapuistosta”. Yhdeksänkymmenen hehtaarin kokoinen puisto on entinen Naton ammusvarasto, jonka kunta osti itselleen.

Bioenergiapuistossa sijaitsee seitsemän tuulimyllyä. Tuulipuiston nimellisteho on 21 megawattia. Entisten ammusvarastobunkkereiden seinustoille on sijoitettu aurinkopaneeleita. Aurinkopaneelipuiston teho on 5,7 megawattia.

Aurinkovoimapuisto Saerbeckissa
Saerbeckin bioenergiapuistossa sijaitsee aurinkopaneeleita 5,7 megawatin edestä. Paneelit on asennettu entisten Naton ammusbunkkereiden kylkeen.

Tämän lisäksi alueella sijaitsee jätekeskus ja biokaasulaitos. Osa biokaasusta tuotetaan paikallisten maatilojen lannan avulla. Tässä toiminnossa osakkaina ovat mukana paikalliset viljelijät. Tämän lisäksi alueella tehdään biokaasua kuivamädätyksen avulla yhdyskuntajätteestä. Kaasua käytetään Saerbeckissa energiantuotantoon, ja muuta lopputuotetta käytetään lannoitteena sekä multana.

Martin Sammler
Martin Sammler kertoo, että bioenergiapuistossa syntyvää biokaasua käytetään energiantuotantoon tasaamaan kulutushuippuja.

Biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena pidetään tuhlailevana. Saksalaisella autoteollisuudella kuitenkin on jonkinasteista kiinnostusta kehittää biokaasuautoja.

Tuulivoimala
Saerbeckin kunta ja kuntalaiset omistavat tuulivoimapuistoa osuuskuntapohjaisesti.

Paikalliset asukkaat ovat mukana osakkaina koko bioenergiapuiston toiminnassa. Martin Sammler Saerbeckista kuvailee kunnan lähestymistavan olevan ”from the people for the people”, eli ”kansalaisilta kansalaisille”. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan saamien avustusten lisäksi paikalliset asukkaat pystyivät hankkimaan osakkuuksia bioenergiapuistoon. Osakkuutta ei myöskään tarjottu muille kuin paikallisille.

Kuntalaisille tarjotaan ympäristökoulutusta infotilaisuuksien ja koulujen kautta. Tämän lisäksi lähellä olevia ympäristökohteita on ennallistettu. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät myös kuusimetsän vähenemisenä alueella. Esimerkiksi bioenergiapuiston ympäristössä on pyritty parantamaan kuusten kasvumahdollisuuksia.

Saerbeckin toiminta on vetänyt kuntaan myös uusia, kestävään tulevaisuuteen tähtääviä yrityksiä, jotka tuovat mukanaan työpaikkoja. Martin Sammler sanookin, että kunnan toiminta ympäristön hyväksi on erittäin tärkeää siinä, kuinka kunta vetää nyt uusia asukkaita puoleensa. Kasvukunnan uudet asukkaat ovat erityisesti lapsiperheitä ja nuoria aikuisia.

Saerbeckin kunnan sivut

Ympäristötekoja
Saerbeckin kunnan ilmastotyössä ovat aktiivisesti mukana myös kuntalaiset sekä koulut.
Sarjan jutut << Oppeja opintomatkalta Nordhein-WestfaleniinGreenZero -yritysryhmä on kumppani vaikutusten laskemisesta niiden hyvittämiseen asti >>

Similar Posts