GreenZero logo
|

GreenZero -yritysryhmä on kumppani vaikutusten laskemisesta niiden hyvittämiseen asti

Tämä juttu on osa 3 / 6 sarjassa Opintomatka

Bottropissa toimivan Green Zero -yritysryhmän tavoitteena on luoda hiilineutraaliutta. Se toimii kumppanina asiakkailleen kokoympäristövaikutusten tunnistamisen, laskennan ja hyvittämisen prosessin ajan. Yritys perustettiin voittoa tavoittelemattomaksi, ja se on kasvanut kahdeksan ihmisen työllistäjästä 50 ihmisen työpaikaksi.

Jos ympäristövaikutukset näkyisivät tuotteiden hinnassa, se muuttaisi yhteiskunnan kulutustottumuksia ja edistäisi vihreitä arvoja.

Green Zero perustaa työnsä elinkaarilaskennalle (life cycle assessment, LCA). Työn pohja-ajatuksena on, että kaikelle ympäristöön vaikuttavalle toiminnalle voi laskea arvon yhtä neliömetriä kohti. Tämän lisäksi prosessissa pidetään tärkeänä sitä, että toiminnan ympäristövaikutuksia ei ulkoisteta. Ympäristövaikutusten kompensaation tulisi näkyä myös tuotteen hinnassa.

Marcus Weniger
Marcus Weniger Green Zerosta kertoo, että kaikissa tuotteissa ympäristövaikutusten kompensaatiosta ei haluta maksaa – vessapaperi on tästä paras esimerkki.

Marcus Weniger Green Zerosta kertoo, että kaikissa tuotteissa ympäristövaikutusten kompensaatiosta ei haluta maksaa – vessapaperi on tästä paras esimerkki. Jos ympäristövaikutukset kuitenkin näkyisivät tuotteiden hinnassa, se hänen mielestään muuttaisi yhteiskunnan kulutustottumuksia ja edistäisi vihreitä arvoja.

Yrityksessä tunnistetaan se, että nykyisellä toimintamallilla ympäristövaikutusten minimointi saatetaan hoitaa niin, että vaikutukset yksinkertaisesti siirretään toisen sektorin vastuulle. Tämän vuoksi kokonaisvaltaisempi lähestymistapa on tarpeen.

Green Zeron palvelu toimii viiden vaiheen kautta. Ensimmäiseksi käynnistetään toiminta ideoimalla. Toisessa vaiheessa pyritään tunnistamaan toiminnan ympäristövaikutukset. Tässä vaiheessa sovelletaan elinkaarilaskentaa. Kolmannessa vaiheessa pyritään vähentämään ympäristövaikutukset mahdollisimman pieniksi. Neljännessä vaiheessa jäljelle jääneet vaikutukset kompensoidaan. Viimeisessä, viidennessä vaiheessa aikaisempien vaiheiden tuloksista viestitään aktiivisesti.

Toiminta ei ole pelkkää konsultointia ja laskelmien tekemistä. Green Zero tarjoaa mahdollisuuden myös kompensaatioiden tekemiseen. Tätä varten yritysryhmä on hankkinut viisi kohdetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 150 hehtaaria. Kahdessa kohteista on ollut aiemmin kaivostoimintaa. Kohteita on ennallistettu muun muassa purkamalla rakennuksia ja parkkipaikkoja. Ennallistamisessa on kiinnitetty erityisesti huomiota luonnon monimuotoisuuteen.

Kuvakaappaus Heimat Erbe
Yritysryhmään kuuluva Heimat Erbe esittelee ennallistamistoimenpiteitä verkkosivuillaan.

Yhdeksi haasteeksi jää ennallistettujen kohteiden säilyttäminen luonnontilassa. Yksi ratkaisu tähän voi olla niiden säätiöiminen.

Green Zero pystyisi tarjoamaan elinkaarilaskelmia maakunnille. Tämän lisäksi keskusteluissa havaittiin, että esimerkiksi suomalaisessa yva-prosessissa voisi olla mahdollista määrittää hankkeen taloudelliset vaikutukset tarkemmin – taloudellisten vaikutusten kokonaissumman sijaan voisi olla järkevämpi esimerkiksi esittää tiedot perhetasolla menetetyistä elinkeinoista.

GreenZero-ryhmän kotisivut

Sarjan jutut << Ympäristökunta SaerbeckOsavaltion tukipolitiikka ohjasi Steinmüllerin alueen kehittämistä >>

Similar Posts