|

Vastuullisuutta betoniteollisuudessa -Hyviä käytäntöjä eteenpäin

Tämä juttu on osa 6 / 6 sarjassa Ilmastotarinoita Meri-Lapista

Ylitorniolla pääkonttoria pitävä yli 50 henkilöä työllistävä perheyritys YBT Oy on Ylitornion yksi suurimmista työnantajista. Betoniteollisuuden alalla ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen kiinnitetään huomiota, ja ne voivat olla merkittävässä roolissa esimerkiksi yhteistyökumppanuudessa. Tästä sekä YBT:n vastuullisuudesta kertoi lisää Mika Alapuranen, YBT:n tietohallintojohtaja.  

Investoinneilla suuri merkitys

Vuodesta 2021 on YBT:llä laskettu toiminnasta syntyvää hiilijalanjälkeä. Tämä auttaa seuraamaan toiminnan suuntaa, ja auttaa kohdentamaan päästövähennystoimia sinne missä niistä on eniten hyötyä. YBT:llä päästölaskennan tavoitteena on saada hiilijalanjälkeä pienennettyä vuosittain. Vuoden 2022 hiilijalanjälki olikin 3% alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Heidän hiilijalanjäljestään yli puolet tulee ulkopuolelta toimitetusta sementistä ja toinen puolikas omasta toiminnasta.

Yksi merkittävä yrityksen ilmastoteko liittyy investointeihin. Uuden hankinnan tullessa eteen, pyritään valinta tekemään vastuullisuuden arvoihin soveltuvasti. YBT on investoinut uuteen kuljetuskalustoon, jolla saadaan tehostettua tuotteiden kuljetusta kuljettamalla suurempia määriä kerralla. Vuosi sitten tehtiin suuri investointi uuteen betoniasemaan, jonka myötä tuotantoa on saatu energiatehokkaammaksi sekä raaka-aineiden käyttö on tehostunut. Noin vuosi sitten asennettiin myös 60 MWh aurinkovoimala, josta saatu energia voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan omassa toiminnassa.

YBT-block 600x600x2400

Kierrätys ja jätteiden määrän vähentäminen on Alapurasen mukaan yksi tärkeä tavoite. Kaikesta syntyvästä jätteestä pyritään pääsemään eroon. Esimerkiksi betonijätettä ei enää synny ollenkaan, vaan ylijäämäbetonista valmistetaan blockeja, joita voi hyödyntää rakentamisessa edelleen. Myöskään turhaa puujätettä ei toiminnasta synny, vaan niistä tehdään haketta jota Ylitornion tehtaan uusi lämpölaitos käyttää polttoaineena. Lämpölaitoksessa pystytäänkin hyödyntämään kaikki oma jätepuu lämmitykseen.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavana tavoitteena koittaa toukokuussa tuleva ympäristöstandardin ISO 14001 sertifiointiauditoinnit. Alapuranen kertoo YBT:n toiminnan olleen jo pidempään kyseisen standardin mukaista, eikä sen myötä suurempia muutoksia toiminnassa ole jouduttu tekemään.  

“Ihmetyttää miksi emme ole aikaisemmin lähteneet sertifioimaan toimintaamme ISO 14001 mukaiseksi vaikka olemme hyvin vastaavasti ennenkin toimineet.”

Mika Alapuranen

ISO 14001 ympäristöstandardi ei tule olemaan YBT:n ainoa sertifikaatti, sillä heille on aikaisemmin jo myönnetty ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti. Lisäksi YBT on Green Building Council Finlandin jäsen. Se on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, ja se keskittyy erityisesti rakennettuun ympäristöön osana ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Nykyään yritystoimijoilta vaaditaan jo vastuullisuussuunnitelmia ja ympäristön huomioon ottamista toiminnassaan, ja varsinkin suuret tilaajat käyttävät näitä kriteereinä palveluja ja tuotteita hankkiessaan. Koska myös YBT toimii isojen toimijoiden kanssa, tulee heidänkin ottaa nämä asiat huomioon. Ilmasto- ja vastuullisuusasiat koetaan perheyrityksessä tärkeäksi, ja näitä oppeja halutaan viedä myös eteenpäin omille alihankkijoille. Seuraava askel onkin siis vaatia myös omilta yhteistyökumppaneilta sekä alihankkijoilta vastuullisuuden huomioon ottamista heidän toiminnoissaan.  

Aurinkopaneelit katolla

YBT:llä on vastuullisuusohjelma jota he noudattavat. Teollisuuden alalla turvallisuus on erittäin tärkeässä ja isossa roolissa, joten siihen on toiminnassa panostettu. Uutena on puhelimiin ladattava sovellus, joihin työntekijät kirjaavat havaintojaan työturvallisuudesta. Näin ongelmakohdat ja huomiot tulevat reaaliaikaisesti johdon tietoisuuteen ja niihin kyetään reagoimaan. Sovellus on tällä hetkellä testikäytössä, ja toimivuuden varmistuttua otetaan käyttöön koko organisaatiossa.

Jottei vastuullisuus jää pintapuoliseksi ja vain aiheesta kiinnostuneiden tietoisuuteen, käydään viikoittain yhteinen palaveri työntekijöiden kanssa, jossa on avoin ilmapiiri ja käydään ajankohtaiset asiat lävitse. Työntekijät pysyvät paremmin mukana toimintojen etenemisessä, ja saavat mahdollisuuden osallistua keskusteluun.

Sarjan jutut << Ilmastonmuutos liikuttaa pelaajia

Similar Posts