Ilmastoviisas Meri-Lappi -hanke jatkaa Vähähiilinen Lappi -hankkeen työtä. Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hankkeen tavoitteena oli vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdealueen kunnissa. Viestinnän ja verkostoitumisen avulla vaikutettiin myös kuntalaisten ratkaisuihin energian käytössä ja muussa kasvihuonekaasupäästöjä tuottavassa toiminnassa. Päästöjen vähenemän lisäksi haettiin myös konkreettista taloudellista säästöä. Hankkeen toimintamalli ja tulokset ovat hyödynnettävissä kaikissa Lapin kunnissa.

Ilmastoviisas Meri-Lappi hankkeen materiaaleja

Rakennusten hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki.

Korjausrakentaminen

Alta löytyy Väppi-hankkeessa syntyneitä materiaaleja teemoittain.

Kuntien energiatehokkuuden parantaminen ja kuntalaisten energiaratkaisut

Kuntakohtaiset suunnitelmat uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi

Pilottikohteet ja selvitykset

Aurinkosähkötarkastelut

Kesän 2021 aikana kohdekuntiin toteutettiin aurinkosähkötarkastelut, yksi kohde per kunta. Tarkasteluun pyrittiin valitsemaan erilaisia kiinteistöjä, jotta tietoa aurinkosähkön kannattavuudesta tyyppikohteissa saataisiin mahdollisimman laajasti.

Yritysyhteistyö ja kuntalaiset

Hankkeen alkuvaiheessa ensimmäiselle yritykselle tehtiin toimintamallikuvaus uusiutuvan energian investointeja varten, erityisesti öljystä luopumiseksi. Tätä kuvausta esiteltiin hankkeen tapahtumissa ja sitä kautta myös monet muut yritykset hakivat muun muassa Business Finlandin energiainvestointitukea hankkeen avustuksella.

Syksyllä 2020 käynnistettiin Öljystä uusiutuvaan -yhteiskilpailutus kohdekuntien asukkaille ja yrityksille. Tavoitteena oli saada kaikista kunnista mukaan 3-5 öljystä luopumista suunnittelevaa kiinteistön omistajaa, kerätä kohteiden lähtötiedot ja lähettää tarjouspyynnöt urakoitsijoille. Mukaan ilmoittautui yhteensä 22 kuntalaista, kaksi taloyhtiötä ja yksi yritys. Tarjouspyynnöt lähetettiin 30.11.2020 ja tarjousaika kesti 15.1.2021 asti. Tarjouspyynnön laatimisessa asiantuntijana toimi kilpailutukseen erikoistunut Insinööritoimisto Seuna. Toimintaa auttoi myös valtion kesällä julkaisema avustushaku öljylämmityksestä luopumiseksi, joka osoittautui erittäin suosituksi. Hanke on ollut tekemässä syksyn aikana myös näitä tukihakemuksia kuntalaisille.