Lindenforum kyltti
|

Osavaltion tukipolitiikka ohjasi Steinmüllerin alueen kehittämistä

Tämä juttu on osa 4 / 6 sarjassa Opintomatka
Steinmüller
Steinmüllerin alueella tavoite oli luoda alueelle ”liukuva muutos”. Teollisuushallit 32 ja 51 seisovat vanhoilla paikoillaan, mutta uudessa käytössä ja muokattuina.

Gummersbachin kaupungissa sijaitsevan entisen tehdasalueen uusi tuleminen näyttää hyvin sen, kuinka Nordhein-Westfalenin osavaltion tukipolitiikka on ohjannut alueen kehittämistä.

Steinmüller oli Gummersbachin merkittävin työllistäjä 1980-luvulle saakka. Kaupunki on käytännössä rakentunut yhden tehtaan ympärille. Aluksi Steinmüller teki paperiteollisuuden koneita, mutta siirtyi myöhemmin lämpökattiloihin. Tehtaan konkurssin jälkeen kaupunki hankki sen alueen itselleen, ja päätti kehittää sitä.

Koko projekti on ollut mittava, sen kokonaiskustannukset ovat noin 70 miljoonaa. Alueen kehittämiseen on saatu osavaltiolta tukea noin 25 miljoonaa. Aikaa projektiin on kulunut yli 15 vuotta.

Tekniset johtajat
Gummersbachin tekniset johtajat Jürgen Hefner ja Frédéric Ripperger esittelevät yli 70 miljoonan euron projektia.

Alueella sijaitsee nykyään ammattikorkeakoulu, urheiluhalli, teatterisali, elokuvateatteri, kauppoja, kauppakamari, teollisuuskamari ja useita keskisuuria yrityksiä. Paikallinen ammattikorkeakoulu muutti alueelle hyvin nopeasti sen jälkeen, kun kaupunki oli ostanut teollisuusalueen itselleen.

Alueen kehittämisessä oli haasteena rakennusten vaihteleva kunto. Steinmüllerin teollisuushistoria näkyy myös sen maaperässä. Alueelle on tuotu maata vuosien saatossa, eikä kaikkea maata ole haluttu vaihtaa uudelleenkehityksen aikana.

Tavoite oli luoda alueelle ”liukuva muutos”. Vanhaa haluttiin säilyttää, ja pitää paikallisten ihmisten identiteetti, kulttuuri ja historia elossa. Teollisuushallit 32 ja 51 seisovat vanhoilla paikoillaan, mutta uudessa käytössä ja muokattuina.

Steinmüller elokuvateatteri
Steinmüllerissa sijaitsee nykyään myös elokuvateatteri.

Kohtuullisen tiiviin Steinmüllerin alueen kaduilla ei juuri näy autoja. Niitä varten on kauppakeskuksen yhteydessä olevassa parkkihallissa 1 500 autopaikkaa. Kaupunki hyvitti 900 autopaikan hinnan kauppakeskuksen rakentajalle tontin ostohinnassa. Hallissa on myös sähköautojen latauspaikkoja.

Koko alue lämmitetään kaukolämmöllä, jonka polttoaine on puuhake. Laitoksessa on myös kaasuturbiini.

Steinmüller katkaisimia
Alueen kehittämisessä on haluttu säilyttää vanhaa. Teatterisalina käytettävässä hallissa näkyy sen teollinen historia.

Steinmüllerin kehittämisen aikana on onnistuttu luomaan uusia työpaikkoja niin, että siellä työskentelee nyt enemmän ihmisiä kuin tehtaan toiminta-aikana. Työpaikat olivat tavoite alusta lähtien: alue olisi ollut todennäköisesti jopa helpompi ottaa käyttöön asuinkiinteistöinä. Strategisen valinnan vuoksi alueella toimii nyt useita keskisuuria yrityksiä, joiden ansiosta kaupungin elinkeinotoiminta ei enää nojaa vain yhteen toimijaan.

Lindenforum ruokala
Koulun yhteydessä sijaitsevassa Lindenforumia käytetään muun muassa ruokalana, kokoontumistilana ja läksyjenlukupaikkana.

Kaikessa Gummersbachin rakentamisessa on lähdetty kestävistä ratkaisuista. Koulun yhteydessä sijaitsevan kohtaamispaikan Lindenforumin rakentamisessa on käytetty puuta. Materiaalivalinta ei ole Saksassa yleinen. Puumateriaali on paljolti Suomesta peräisin, esimerkiksi palkit ovat Suomesta. Rakennus on myös palkittu. Sen julkisivu on puuta, ja siinä hyödynnetään aurinkolämpöä sekä 700 metrin päässä sijaitsevan uimahallin lämpöä.

Gummersbachin kehittämisprojekteja

Sarjan jutut << GreenZero -yritysryhmä on kumppani vaikutusten laskemisesta niiden hyvittämiseen astiArkkitehtuurin kapinallinen loi St.-Gereons-Hofin passiivitaloalueen >>

Similar Posts