|

Faktor X Agenturin laskennassa rakennuksen koko elinkaarella on merkitystä

Tämä juttu on osa 6 / 6 sarjassa Opintomatka

Ekologisten taakkojen laskentaperiaatteita on useita, ja Indenissä sijaitsevalla Neue Höfe Dürwiß -korttelissa toimiva Faktor X Agentur perustaa laskennan MIPS-periaatteeseen (eli material input per service).

Agentuuri on suunnitellut Neue Höfe Dürwiß -alueen, ja siellä uusien rakennettujen asuntojen energiankulutus rajoitetaan 50 kilowattiin per neliö vuodessa. Tarkoitus on, että kun lasketaan esimerkiksi rakennusten aiheuttamaa kulutusta, painopiste ei ole pelkästään niiden käytönaikaisessa kulutuksessa. Laskennassa tarkastellaan rakennusten energiankulutusta koko niiden elinkaaren aikana.

Klaus Dosch
Faktor X Agenturin kumppani, ResScoren vastuunalainen yhtiömies Klaus Dosch sanoo, että kierrätettynäkään sementti ei ole resurssitehokas materiaali.

”Taloissa käytetään paljon betonia, terästä ja alumiinia. Rakennusala ei kuitenkaan halua ottaa keskusteluun mukaan näihin materiaaleihin ja rakentamiseen käytettyä energiaa,” kertoo Faktor X Agenturin kumppani, ResScoren vastuunalainen yhtiömies Klaus Dosch.

Koska laskentatapoja on monia, betoni on joissakin niistä hyvin edullinen koko elinkaarensa aikana. Tämä ei pidä kuitenkaan Faktor X:n mukaan paikkaansa. Tämän lisäksi virallisten laskentatapojen määrittelyssä on mukana myös politiikkaa, se johtaa siihen, että kuormat määritetään eri tavalla eri maissa.

”Tämän vuoksi jokin aika sitten Saksassa energiatehokkain auto oli laskennan mukaan Porsche Cayenne -katumaasturi. Se on roskaa,” Dosch sanoo.

Faktor X:n laskentamallissa on havaittu, että betoni on koko elinkaarensa aikana hyvin kuormittava. Puu sinänsä on hyvä materiaali kuormituksen vähentämisessä, mutta Doschin mukaan alalla tarvitaan edelleen läpimurtoja. Puun lupaavaa ympäristövaikutusta vähentää se, että ilmastonmuutoksen vuoksi tällä hetkellä esimerkiksi kuusi kärsii Saksassa. Yksi lupaava materiaali on hänen mukaansa vaahtolasi, jota voitaisiin käyttää betonin tavoin.

Kierrätettynäkään sementti ei Doschin mukaan ole resurssitehokas materiaali. Vaikka sen kaivamiseen ei kulu resursseja, sen kierrätyksen aikana käytetään runsaasti energiaa.

Faktor X Agenturin laskentamallissa on Doschin mukaan myös pyritty välttämään viherpesua. Se on ratkaistu niin, että resurssilaskenta tehdään vain viidenkymmenen vuoden aikajänteelle. Esimerkiksi talon käyttöikä yleensä ylittää tämän ajan. Talon purkamiselle ja materiaalien tuolloin tapahtuvalle mahdolliselle kierrättämiselle ei lasketa kuormitusta.

”Se perustuu siihen, että emme voi tietää tulevaisuuden teknologiaa ja läpimurtoja. Todennäköistä kuitenkin on, että siinä vaiheessa yhteiskunnassa asetukset määräävät, että kaiken toiminnan tulee olla hiilineutraalia,” Dosch selittää.

Kuvakaappaus
Faktor X Agentur on suunnitellut energiatehokkaan asuinalueen. Yritys perustaa elinkaarilaskentansa MIPS-malliin.

Yrityksen verkkosivut

Sarjan jutut << Arkkitehtuurin kapinallinen loi St.-Gereons-Hofin passiivitaloalueen

Similar Posts