Navetta
|

Biokaasulaitos on iso investointi, mutta mittavat ovat hyödytkin

Tämä juttu on osa 4 / 5 sarjassa Ilmastotarinoita Meri-Lapista

Anne ja Janne Jurvan tilalla biokaasulaitos tuottaa energiaa, parantaa lannoituksen tehoa ja vähentää hankintojen tarvetta. Samalla ilmakehään pääsevän metaanin määrä vähenee.

Laidun
Kurvilansaaressa Tervolassa avautuu idyllinen maisema.

Kurvilansaaressa Tervolassa avautuu idyllinen maisema. Hellepäivä on houkutellut perheen uimaan Loueputaaseen sillan viereen.

Hieman edempänä lehmät laiduntavat rinnelaitumella. Vanha heinälato muistuttaa perinnemaisemasta. Taustalla näkyy kupoli, joka edustaa nykyistä tilanpitoa.

Lähellä Anne ja Janne Jurvan tilan sisäänkäyntiä näkyy paremmin kupolin alla oleva säiliö. Kyseessä on kookkain osa tilalla elokuussa käynnistyvästä biokaasulaitoksesta.

biokaasulaitos
Jurvan tilalla on juuret historiassa, mutta toiminta nykyaikaista.

Laitoksen juurella Janne Jurva kertoo mielellään investoinnistaan.

”Viitisen vuotta sitten naapurini pyysi minua Arpelaan kaveriksi tilaisuuteen, jossa esiteltiin maatilojen biokaasulaitoksia. Ajattelin, että menen kuuntelemaan, mutta siinähän kävikin niin, että en meinannut pystyä lähtemään pois sieltä”, Janne Jurva sanoo.

Selvä innostus jäi kytemään. Investointipäätöstä ei silloin kuitenkaan syntynyt.

pienoiskuormaaja
Mielenkiinto biokaasulaitoksen rakentamiseen syttyi viisi vuotta sitten, kun Janne Jurva kävi kuuntelemassa laitosten esittelyä Arpelassa.

Rahoitusta tarjolla

Muutama vuosi myöhemmin Jurvan tilalla kiinnostuttiin aurinkopaneeleista. Navetan katolle on nyt asennettu paneelit, jotka tuottavat sähköä pääasiassa tilan omaan käyttöön.

”Kaveri tuli myymään laitteita, ja se vaikutti kannattavalta investoinnilta.”

Jonkin ajan päästä tuli tieto, että vuonna 2021 maatilojen olisi mahdollista saada jopa 50 prosentin investointitukea biokaasulaitosten rakentamiseen. Vanha innostus heräsi. Ajan kulumisessa oli myös etunsa.

”Laitteet ovat siinä ajassa kehittyneet. Jos olisimme päättäneet tehdä laitoksen viisi vuotta sitten, se olisi ollut pienempi ja muutenkin erilainen.”

Ostopäätös laitoksen hankkimisesta syntyi tammikuussa 2021. Jurvat tekivät hakemuksen maaliskuun investointitukihakuun, mutta laitoksen vaatiman ympäristölupaprosessin vuoksi investointitukihakemus piti siirtää elokuun hakuun.

”Jos se viivästys olisi jäänyt välistä, olisi laitos käynnistynyt jo vuosi sitten.”

Tarkat laskelmat

Investointi ei syntynyt pelkästään hetken mielijohteesta. Laskelmia tehtiin tarkasti, ja laitoksen vaikutuksia arvioitiin huolellisesti.

Biokaasulaitoksen hyötyjen ja vaikutusten arvioiminen ei ole aivan yksinkertaista, sillä ne näkyvät hyvin monella tavalla. Kun sisään menee pääasiassa lantaa, laitoksesta saadaan ulos biokaasua, josta tehdään sähköä ja lämpöä. Lisäksi tuotteena syntyy hyvää lannoitetta ja kuiviketta.

Biokaasulaitoksessa tilalla syntyvä naudan lietelanta ja sekä naudan ja lampaan olkikuivikelanta syötetään biokaasulaitoksen järjestelmään. Lanta murskataan tasalaatuiseksi, ja siihen sekoitetaan muuta kiintoainesta.

Kiintoainekseksi käy karsinan kuivikkeen lisäksi pyöröpaalissa oleva rehu ja nurmirehukin. Itse asiassa tuotannolle olisi parasta, jos laitokseen syötettäisiin nurmirehua. Jurvalla laitokseen syötetään muun muassa ylivuotista paalissa olevaa rehua.

Jurvan navetta
Tilalla tuotetaan maitoa sekä kasvatetaan lihakarjaa ja lampaita.

”Teoriassa laitokseen voisi syöttää keittiöjätettäkin, mutta se vaatisi erillisen lämpökäsittelyn”, Janne Jurva sanoo.

Liete ja kuiva-aine johdetaan 1 100 kuution säiliöön. Siellä, biokaasulaitoksen reaktorin hapettomissa olosuhteissa, orgaaninen aine hajoaa mätänemällä ja tuotteena syntyy biokaasua. Biokaasu koostuu pääasiassa metaanista ja hiilidioksidista.

Jurvalla laitos voi ottaa vastaan kaiken tilalla syntyvän lannan, ympäristöluvan mukaan 7 000–7 600 tonnia vuodessa. Vuodessa kaasua syntyy noin 100 000 kilogrammaa.

Ei liikennekäyttöön

Tuotteena syntyvää kaasua voi käyttää monella eri tavalla. Tuotanto esimerkiksi riittäisi kaikkien tilan koneiden polttoaineeksi.

”Mutta esimerkiksi biokaasulla toimivia traktoreita ei pahemmin ole tarjolla,” Janne Jurva huomauttaa. ”Melkeinpä enemmän odotan sähkökäyttöistä traktoria, kuin kaasutraktoria. Ostimme viime vuonna ensimmäisen sähköautommekin.”

Melkeinpä enemmän odotan sähkökäyttöistä traktoria, kuin kaasutraktoria.

Janne Jurva

Toinen vaihtoehto olisi, että biokaasulaitoksen tuotanto tarjottaisiin liikennepolttoaineeksi. Se kuitenkin vaatisi investoinnin jakeluasemaan, sekä kaasulle puhdistuslaitteiston.

”Sen lisäksi pitäisi pystyä takaamaan autoilijoille, että polttoainetta on jatkuvasti.”

biokaasulaitoksen laitetila
Jurvan biokaasulaitos tuottaa lämpöä ja sähköä tilan tarpeisiin. Laitteistossa on 250 kilowatin kaasukattila ja noin 70 kilowatin generaattori.

Energiaa tilan tarpeisiin

Polttoainekäytön haasteiden vuoksi Jurvan tilalla päädyttiin siihen, että biokaasulaitos tuottaa sähköä ja lämpöä tilan tarpeisiin. Osa sähköstä siirretään verkkoon, mutta sitä käytetään yrityksen toisessa toimipisteessä, jossa korjataan maatalouskoneita.

Laitteistossa biokaasu kertyy reaktorin päällä olevaan kaasukupuun, josta kaasu johdetaan sähköä ja lämpöä tuottavaan laitteistoon. Sitä ennen siitä poistetaan rikkivety.

”Laitteistossa on 250 kilowatin kaasukattila ja noin 70 kilowatin generaattori,” Janne Jurva esittelee laitetilaa.

Biokaasulaitos tuottaa bruttona noin 1 500—1 800 megawattituntia energiaa vuodessa. Siitä neljäsosa kuluu laitoksen toiminnan ylläpitämiseen.

Säästöjä monelta suunnalta

Biokaasulaitoksella on siis voimakas vaikutus tilan energiaomavaraisuuteen, ja sitä myötä tilan kustannuksiin. Mutta vaikutuksia on lukuisia muitakin. Kun Janne Jurva listaa muita hyötyjä, voi kuuntelija alkaa pitää sitä lähes ikiliikkujana.

Ympäristön kannalta on edullista se, että karjatalouden metaanipäästöt pienenevät selvästi. Metaani on merkittävästi voimakkaampi kasvihuonekaasu, kuin hiilidioksidi. Laskentatavat vaihtelevat, mutta metaani lämmittää ilmastoa vähintään 20 kertaa enemmän kuin hiilidioksidi.

Viljelijälle hyödyllistä on se, että biokaasulaitoksen prosessin aikana lietteessä olevan typen olomuoto muuttuu. Tavallisessa lietelannassa on mukana sekä liukoista, että liukenematonta typpeä. Biokaasuprosessin aikana typpi muuttuu lähes kokonaan liukoiseksi.

Kasvit pystyvät hyödyntämään liukoista typpeä paremmin kuin liukenematonta. Lietettä voi myös käyttää jatkossa tarkemmin, ”täsmälannoituksena”.

Jurvalla tästä on etua senkin vuoksi, että tila on alkanut viljelemään uudelleen viljaa. Muutaman vuoden ajan pelloilla on kasvanut lähinnä nurmea, mutta viljan hinnan nousun myötä on tartuttu uudelleen myös viljan kasvattamiseen.

”Luvataan, että lannoitteen vaikutus paranee seitsemän prosenttia, mutta mitä olen kuullut muilta kokemuksia, parannus on voinut olla isompikin,” Janne Jurva sanoo.

Hajutkin vähenevät

Janne Jurva
Janne Jurva kertoo, että biokaasulaitos on monella tavalla hyödyllinen investointi.

Tilan naapureita voi miellyttää se, että prosessin jälkeen liete muuttuu miltei hajuttomaksi. Lietteestä myös pystytään erottelemaan kuiva-aines, jota taas voidaan hyödyntää suoraan kuivikkeena.

Tuloksena on lopulta huomattavasti aiempaa suljetumpi kierto tilalla. Kustannukset vähenevät paitsi energiasta, myös lannoitteiden ostamisesta. Taloudelliset vaikutukset kertautuvat usealta suunnalta.

Lopulta Jurvat päätyivät laskelmissaan tulokseen, että biokaasulaitoksen hankinnan takaisinmaksuaika on noin kymmenen vuotta.

Heinäkuun puolivälissä biokaasulaitoksen asentaminen on loppusuoralla. Se käynnistyy muutaman viikon kuluttua, elokuussa 2022. Kohta pitää vain odottaa, että prosessi pääsee kunnolla käyntiin.

”Kolmen—neljän viikon päästä käynnistämisestä laitos alkaa tuottaa kaasua. Alussa se poltetaan, kunnes kaasu puhdistuu. Menee kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen, että järjestelmä voidaan kytkeä tuottamaan sähköä ja lämpöä,” Janne Jurva toteaa.

Sarjan jutut << Keminmaassa pyritään hiilineutraaliin kaukolämpöönIlmastonmuutos liikuttaa pelaajia >>

Similar Posts