Ilmastoviisas Meri-Lappi logo

Ilmastoviisas Meri-Lappi

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa pyrimme edesauttamaan Meri-Lapin kuntien, yritysten ja kuntalaisten käytännön toimia vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

Muun muassa energian- ja ruoantuotannossa sekä kulutuksessa, kuten myös rakentamisessa ja liikkumisessa sekä liikenteessä tarvitaan suuria muutoksia, jos haluamme saada aikaan vihreän siirtymän sekä hillitä ilmastonmuutosta, luontokatoa ja muita elinympäristöjä uhkaavia prosesseja.

Hankkeen tavoitteena on auttaa tunnistamaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan tarvittavia muutoksia jakamalla uusinta tietoa ja hyviä käytäntöjä kaikille kohderyhmille. Kunnissa tuetaan strategista johtamista ja toimintatapojen muutosta niin, että ilmastotyö konkretisoituu kuntien eri vastuualueilla tavoitteelliseksi toiminnaksi, esimerkiksi Hinku-verkoston kautta.

Seutukuntatasolla rakennetaan toimintatapoja ja toimenpiteitä ilmastotyön tehostamiseksi ja juurruttamiseksi alueella. Yritysten ja kuntalaisten valmiuksia aktivoidaan uusiutuvien ratkaisujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi perehdytetään kuntia ja yrityksiä vähähiiliseen rakentamiseen ja arviointityökaluihin. Hankkeen kesto 2/2022–6/2023. Kokonaisbudjetti hankkeessa 302 200 € ja EAKR tuki 90 % eli 271 980 €.

Tarkoituksemme on auttaa kuntia kehittämään toimintatapojaan ja palvelutuotantoaan vähähiilisemmiksi hankkeemme monipuolisilla tukitoimilla. Kannustamme kuntia liittymään hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien Hinku-verkostoon ja kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa myös arvioidaan vaihtoehtoja kuntien rakentamistoiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Siihen voi vaikuttaa esimerkiksi rakennusmateriaalivalinnoilla ja energiaratkaisuilla. Lisäksi selvitämme mahdollisuuksia rakennushankkeiden hiilijalanjäljen kompensoimiseksi paikallisilla toimenpiteillä.

Similar Posts

Vastaa