Tuulivoimala

Simon kunta liittyy Hinku-verkostoon

Simon kunnanvaltuusto päätti liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään kunnat sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Simossa tavoite on laskelmien mukaan jo saavutettu, sillä jo vuonna 2017 kunnan kokonaispäästöt olivat 121 prosenttia pienemmät, kuin tarkastelun aloitusvuotena.

Simo jatkaa pitkäjänteistä työtään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi edelleen.

Simon liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 86 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on 2 265 000. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Ilmastoviisas Meri-Lappi tuki kuntaa päätöksentekoprosessissa. Hankkeessa tavoitteena on auttaa tunnistamaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan tarvittavia muutoksia jakamalla uusinta tietoa ja hyviä käytäntöjä kaikille kohderyhmille. Kunnissa tuetaan strategista johtamista ja toimintatapojen muutosta niin, että ilmastotyö konkretisoituu kuntien eri vastuualueilla tavoitteelliseksi toiminnaksi, esimerkiksi Hinku-verkoston kautta.

Mikä Hinku?

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Lue lisää:

Simo liittyy Hinkuun

Hiilipäästöjen vähentämisen Suomen mestari haluaa parantaa jatkuvasti

Similar Posts